Połączenie

Błogość Duchowego Vrindaban, będąc wszechobecna, istnieje we własnym Duchowym wymiarze. Nie ma z nią bezpośredniego połączenia.

Oświecone osoby, które otrzymały "Miłość Radha", reprezentują Radha-Kryszna na tym świecie. Tacy święci nazywają się Święci-Rasik. Oni są ogniwem i pełnią rolę Duchowych przewodników dla wiernych i oddanych dusz, pragnących osiągnąć Duchową-miłość i czujących potrzebę Radha-Kryszna w swoim życiu.

Mistrz zjednoczony z Radha, reprezentuje zarówno Radha jak i Kryszna. Mistrz połączony z Kryszna, reprezentuje tylko Kryszna. Istnieją subtelne różnice wśród Mistrzów, będące poza zasięgiem świadomości intelektu.

Człowiek nigdy nie znajdzie Mistrza poprzez własną wolę i uczynki, ponieważ nie jest to poszukiwanie intelektualne. Potrzeba i szczera tęsknota serca zakwalifikuje cię do spotkania z Mistrzem. Jeśli jesteś gotów, rozpoznasz Go w stopniu odpowiadającym twojemu oddaniu i pokorze.

Kiedy dusza jest gotowa, Mistrz sam do niej przyjdzie.

Tak więc musisz najpierw być gotowym do tego, aby znaleźć Duchowego przewodnika będącego połączeniem z Duchowym Vrindaban.