Absolutny Świat Materialny i Absolutny Świat Duchowy

Wokół nas istnieją dwa absolutne światy: absolutny świat materialny (maya) i absolutny świat Duchowy.

Absolutny świat materialny składa się z kosmicznej próżni, absolutnej przestrzeni i nieskończonej kosmicznej energii. Jego właściwością jest nieustanna zmienność i tworzenie nowych nieskończonych galaktyk. Przejście poza maya jest niemożliwe, a możliwe do osiągnięcia są poziomy limitowane. Wszyscy, którzy wierzą w "absolutny abstrakt" zagłębiają się w materialną rzeczywistość maya ponieważ 'oryginalna kosmiczna substancja' nie jest 'absolutną prawdą-wiedzą'.

Kosmiczna energia 'maya' ma wiele wrodzonych odmian i form. Jedną z nich jest 'euforyczne' uczucie, które może być pobudzone przez dwie różne cechy mayi: formę 'satvik' i 'rajas' (wymawiane radzias). Szczęście otrzymane przez erotyczne przeżycie należy do kategorii rajas. Szczęście osiągnięte podczas jakichkolwiek mechanicznych medytacji, zaliczane jest do kategorii satvik i mimo. że uznajesz je za Nabożne, uczucia te nie są Duchowe. Bhagwatam mówi; "Man Nishtham Nirguman Smritam." Znaczy to: "tylko intymne uczucie pokrewieństwa", będące rezultatem twojego rodzinnego uczucia do Najwyższej-Duchowej-Osoby (Radha-Kryszna), może być uznane za 'Duchowe'. Tylko to jedno uczucie przenika i przechodzi poza obszar maya.

Nowa koncepcja stwierdzająca, że 'Bóg jest w nas', wymaga wyjaśnienia. Stanowi to prawdziwy intelektualny dylemat, jeśli człowiek stwierdza, że posiada miłość Boga, a w rzeczywistości w głębi serca jest nieszczęśliwy i przygnębiony. Tylko dla duszy, Bóg w formie abstraktu jest obecny w każdej molekule tego wszechświata. Nie można tego jednak odczuć. Skutek Jego czarującej błogości rozwija się jedynie przez szczerą dedykację i świadomość-duchowej-miłości, kiedy człowiek odda się Bogu i zaczyna odczuwać obecność Duchowego-ukochanego 'blisko' siebie, a nie 'wewnątrz' siebie.

Umysł ludzki stworzony i ukształtowany przez fizyczną rzeczywistość, reaguje tylko na bodźce świata materialnego i materialną egzystencję. Nie może zrozumieć duchowych form, gdyż uprzednio niewidziane rzeczy nie mogą być wyobrażone, a niewyobrażone, nie mogą być zrozumiane. Dlatego forma Duchowej-miłości powinna być traktowana z 'wiarą'.

Dla zaspokojenia intelektualnej ciekawości, wyjaśnię że Duchowa rzeczywistość jest zupełnym przeciwieństwem rzeczywistości materialnej. Prawa materialne nie oddziaływują na Bożą rzeczywistość.

Na przykład; każda materialna egzystencja, czuje się spokrewniona ze światem materialnym. Tak powstaje względność. Względne obiekty i substancje mają 'fizyczne granice'. Nie może być żadnej relacji pomiędzy nieskończonymi-nieograniczonymi fizycznymi czynnikami, gdyż nie mają w sobie życia i nie posiadają umysłu. Z drugiej strony, Duchowa egzystencja nie ma ograniczeń, ponieważ takie (podobne do fizycznych) cechy jak czas i elementy przestrzeni w Jej rzeczywistości nie istnieją. Z tej przyczyny wszystko jest 'nieograniczone'. Duchowa egzystencja jest równocześnie Duchowym umysłem (mającym Duchową formę i Duchowe cechy). W związku z tym, On i wszystkie Jego 'nieograniczone' Energie są niezależnie 'spokrewnione' i połączone ze sobą.

Reasumując: każde materialne postrzeżenie, zmysły i świadomość, mają 'fizyczne ograniczenia'. Duchowa percepcja i świadomość jest 'Boża-nieograniczona'. Boga można sobie uświadomić w Jego absolutnej całości i absolutnej nieskończoności, ponieważ wszystko co jest Duchowe jest 'nieograniczone'. Ten fenomen jest poza zasięgiem ludzkiej logiki, gdyż ludzka świadomość pojmuje tylko fizyczne-ograniczone formy.

Istnieje wielka Duchowa tajemnica, niepojęta dla rozumu; w jaki sposób Kryszna bawiący się z Gopis lub swarzący się z matką Yasiodą kontroluje jednocześnie nieskończone siedziby różnych form Bogów, z naszym wszechświatem włącznie. Jest to niewątpliwy fakt. Toteż właśnie Kryszna jest Bogiem a Jego świadomość jest Duchowa-absolutna. objawiająca doskonałe piękno i urok Duchowej-miłości. Można to pojąć Duchowymi zmysłami i Duchowym umysłem, a takie posiada Święty-Rasik.

Powyższa sytuacja pięknie jest opisana przez Jagadguru Szankraczaria w wersecie "yadyapi sakoroyam", a także w 10-tym tomie Bhagwatam i wytłumaczona w Upaniszad (Ved); werset "Narayanokhil-brahmandadhi-pati-rekoanszah".

Dokładnie mówiąc, Kryszna jest zwierzchnią formą osobowości Bożej. Kiedy objawia się na naszej planecie, ujawnia się w Swojej Własnej formie. Wszyscy Święci-Rasik widzą Go w tej samej postaci i określają Jego piękno własnym językiem. Te opisy stają się wytycznymi dla dewotis poszukujących Duchowej-miłości. Dzięki temu, dewoti odpowiednio kształtuje wizerunek Radha-Kryszna w swoim umyśle, wierząc, że On jest jego Duchowym Ukochanym, romantycznie Go pamięta i oczekuje na Jego Łaskę aby otrzymać Jego Duchowe objawienie.

Oddanie się (nabożeństwo) Krysznie rozpocznie się wtedy, kiedy odrzucisz intelektualne rozważania. Zobaczysz, jakie to łatwe, jeśli tylko zaakceptujesz Go Jako twego Duchowego Ukochanego.

Jeśli tylko minimalnie interesujesz się znalezieniem Boga, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł przyjąć Krysznę Jako twojego. To tylko zanieczyszczenia umysłu i negatywne pozostałości przeszłości przesyłają twojej świadomości konfliktowe informacje. To one budują wątpliwości w sercu.

W takiej sytuacji módl się szczerze do Boga, dniem i nocą, prosząc o objawienie się miłości Radha-Kryszna w twoim sercu.