The Vision of the Godhead

Dusza twoja tęskni za taką "miłością", która mogłaby doprowadzić umysł do nieograniczonego szczęścia i przynieść sercu uczucie nieskończonej błogości. Miłość ta nie jest cechą ludzkiego charakteru. Jest ona duchowa, nieskończenie atrakcyjna i piękna. Jest ona Bogiem i jest nią Kryszna.

News

4 October

On the 4th of October we hosted a visit from members of Bhakti Marga, an international religious organization headed by Swami VishwaAnashuyaAnanda. The visit included seeing the temple and afterwards, congregational chanting in our Ashram.

Gallery