Doktryna

Najwyższą Osobowością Boga jest Radha-Kryszna, którzy istnieją w dwóch postaciach i równocześnie zespoleni w jedność są wyłącznie Miłością i Łaską. Ich siedzibą jest Duchowy Vrindaban, gdzie wszystko jest objawieniem potęgi Bożej Miłości.

Jedną z metod osiągnięcia duchowego raju jest droga Świadomości Duchowej Miłości, objawiona przez Krysznę przy pomocy takich pism jak Wedy i Bhagwatam, które istnieją w oryginalnej formie od początku stworzenia naszej planety, to jest od około dwóch miliardów lat.

Droga Świadomości Duchowej Miłości została nam przekazana przez samą Radhę, która czterokrotnie zstępowała na Ziemię, po raz ostatni pięć tysięcy lat temu; wtedy też nastąpiła reprodukcja Wed włącznie z Gitą i Bhagwatam.

Poprzez praktykę Świadomości Duchowej Miłości dusza może otrzymać Miłość Kryszny, która jest najgłębszą siłą Boga. Tylko po osiągnięciu Miłości Kryszny dusza staje się szczęśliwa-błogosławiona.