Wskazówki

Każdy człowiek dzięki swoim przeszłym egzystencjom posiada mniejszą lub większą ilość negatywnych sanskars. i mimo, że efekt świadomości-duchowej-miłości jest głęboki i kompletny, dzięki negatywnym sanskars poziom świadomości duchowej różni się u różnych osób. Z tej przyczyny każdy dewoti powinien swoje bhao starannie pielęgnować i unikać wszystkiego, co go rozprasza.

Wszyscy w życiu przechodzą dobre i złe okresy, a ten świat czyha tylko na twoje załamanie i podsuwając ci swoje złudne uroki, stara się odciągnąć cię od nabożeństwa.

Nie ulega wątpliwości, że człowiek przejmuje cechy osoby, z którą obcuje, bez względu na stopień swojego przywiązania. Dlatego przywiązanie do ludzi świeckich buduje świadomość doczesnych rozkoszy w ludzkim umyśle.

Silne umysłowe przywiązanie i rozmaite materialistyczne filozofie przynoszące intelektualną dezorientację są głównymi przyczynami niszczącymi nabożne przeżycia. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny dewoti się w nich zagłębi, zniszczą w nim oddanie i spowodują powstanie chciwości i pożądliwości.

Niepotrzebne plotki i skłonność do krytyki są najczęściej spotykaną słabością ludzkiego charakteru. Devotee musi tego unikać. Taki nawyk może doprowadzić do popełnienia Duchowych grzechów, których konsekwencje sprowadzają nieobliczalne problemy.

Devotee stroniący od negatywnych myśli, rozpraszających kontaktów, wierząc, że jego ciało, dusza i serce istnieją w celu Duchowej służby, ma największą szansę na otrzymanie objawienia Kryszny.

Z tego też powodu oddana osoba żyjąca samotnie ma większą szansę, aniżeli emocjonalnie przywiązany do rodziny mężczyzna lub kobieta.

Jeśli dewoti. będąc w danym momencie pod wpływem negatywnych sanskars, ściśle przestrzega rad Mistrza, wówczas jego zły okres może przeminąć i z powrotem może on odzyskać zagubioną świadomość przynależności-do-Kryszny.

Moc duchowej-miłości, kiedy już się ugruntuje jest nieporównywalna. Na początku, z powodu wrodzonych, ludzkich słabości potrzebuje pielęgnacji.

Jeśli tylko raz zasmakujesz słodyczy duchowej-miłości. szczęścia błogości pochodzącej z pamięci i tęsknoty za twoim Duchowym ukochanym Radha-Kryszna, twoje życie stanie się w pełni szczęśliwe.

Pustka spowodowana niespełnionymi miłosnymi marzeniami z dzieciństwa i późniejszego okresu, będzie całkowicie wypełniona radością. Czego ci więcej trzeba?

Jeśli dewoti szczerze podąża drogą świadomości-duchowej-miłości, jest ona ekskluzywna i w krótkim czasie bardzo skuteczna.

Powszechnie przyjęta świadomość-duchowej-miłości, może przynieść całemu światu harmonię l pokój.

Niech Bóg błogosławi cię Duchowym szczęściem w twoim życiu.