Doktryna

Bóg jest jeden i jest nieskończony, ma nieskończoną ilość atrybutów i imion. Swoją naturę miłości i łaskawości manifestuje najpełniej jako Radha Kryszna. Istniejąca od nieskończoności dusza jest z Nimi naturalnie spokrewniona, mając z Nimi wszelkie relacje – Radha Kryszna są oryginalnymi rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi, mistrzami, ukochanymi dla każdej duszy.

Dusza, w zapomnieniu swojej prawdziwej natury, uważa świat za swój dom, w wyniku czego od nieskończoności przechodzi przez wcielenia w różnych formach życia, bezskutecznie szukając szczęścia. Może ona osiągnąć upragnione zaspokojenie tylko przez połączenie w miłości z Radha Kryszna. Prowadzi do tego objawiona w Wedach droga Świadomości Duchowej Miłości.

Droga ta nie wymaga wyrzekania się niczego; podążać nią może każdy, kto odczuwa potrzebę Boga w swoim życiu. Nie jest to też droga intelektualnych spekulacji i dociekań. Proces polega na medytowaniu z miłością nad osobową formą Boga i zwiększaniu tęsknoty za Nim. Taka medytacja oczyszcza serce; po kompletnym jego oczyszczeniu dusza otrzymuje Łaskę w formie Duchowej Miłości.

Duchowa Miłość jest najwyższą duchową energią i absolutną błogością. To jest to idealne uczucie ekstremalnej miłości i nieskończonego szczęścia, które jako jedyne jest w stanie kompletnie zaspokoić serce i duszę, którego dusza od zawsze poszukuje i które przeżywane i gloryfikowane jest przez Świętych.