The Vision of the Godhead

Dusza twoja tęskni za taką "miłością", która mogłaby doprowadzić umysł do nieograniczonego szczęścia i przynieść sercu uczucie nieskończonej błogości. Miłość ta nie jest cechą ludzkiego charakteru. Jest ona duchowa, nieskończenie atrakcyjna i piękna. Jest ona Bogiem i jest nią Kryszna.

Aktualności

Wizyta Ambasador Indii

W dniu 20 kwietnia Ambasador Indii, Jej Ekscelencja Nagma M. Mallick odwiedziła naszą świątynię Radha Govind Bhakti Yog Mandir. Spotkała się z p. dr. Markiem Pasulą, inspiratorem budowy świątyni, prezesem Fundacji Radha Govind i założycielem Radha Govind Society of Poland.

Pomoc Ukrainie

W związku z brakiem możliwości podpisania umowy na przyjęcie uchodźców z Ukrainy (ani z Gminą Wieliczka, ani ze Starostwem w Wieliczce), podjęliśmy decyzję o przekazaniu zebranych darów potrzebującym Ukraińcom. Za zgodą darczyńców zebrane rzeczy: artykuły spożywcze, odzież dla dorosłych i dla dzieci, zabawki, art. higieniczne są wydawane w świątyni codziennie od godz. 13-tej do 14-tej.

Pomoc Ukrainie

Została podjęta decyzja o udostępnieniu kilku pomieszczeń w Świątyni Ukraińskim uchodźcom. W najbliższych dniach spodziewamy się 3-4 rodzin z dziećmi. Trwają przygotowania, sprawnie przebiega zbiórka niezbędnych rzeczy dla dorosłych i dla dzieci. Na początku tygodnia będziemy gotowi na przyjęcie gości.

Galeria