Autentyczność Drogi Świadomości-Duchowej-Miłości

Historia Ved sięga 1.9867 miliarda lat, kiedy Brahma stworzył tę planetę. Ich ostatnia wersja łącznie z Gita i Bhagwatam została napisana pięć tysięcy lat temu w pradawnym (wiecznym) języku sanskrycie. Vedy mówią: (bhakti rev bhooyasi) świadomość-duchowej-miłości jest jedyną drogą do Najwyższej-Osoby-Boga. Gita mówi: (bhaktya twanannyaya...) bezinteresowna świadomość Duchowej-miłości zapewnia Duchowe objawienie, Duchową wiedzę i Duchową jedność z Najwyższą Osobą Boga-Kryszna. Bhagwatam mówi nam (pibat Bhagwatam), żeby przy pomocy świadomości-duchowej-miłości przyjąć nektar błogości Kryszna-miłości i pić go w nieskończoność.

Setki Świętych obwieściło autentyczność drogi świadomości-duchowej-miłości. Oni sami to przeżyli, propagowali i tłumaczyli w swoich książkach.

Mamy dzięki temu bardzo precyzyjną i niepowtarzalną filozofię Duchowej-miłości i świadomości-duchowej-miłości, która nie sprowadza się do jakiejś jednej religii czy kultu Kryszny, ponieważ kulty powstały w ciągu ostatnich pięciuset lat, a inne religie powstały w ostatnich trzech tysiącach lat. Ta "znajomość-Duchowej-miłości" ukazana na Zachodzie po raz pierwszy przez naszą organizację, stworzona została przez samą Radha, kiedy objawiła się na naszej Ziemi. W historii naszej Planety obserwowaliśmy cztery zstąpienia Radha-Kryszna. Ostatnie było pięć tysięcy lat temu.

Filozofia Kryszny jest bardzo głęboka. Wielki Święty-Rasik Dhruvadas powiedział, że tylko mała garstka ludzi na świecie rozumie tę prawdę (eah doi jo paiye khojiya sab sansar). Wiedza ta została odrodzona przez Świętych z Vrindaban pięćset lat temu. Niestety, jakieś trzysta lat później, pośród różnych nowych kultów i ideologii, prawie całkowicie zaginęła. Nasza organizacja odnawia tę samą 'pierwotną' drogę Świadomości-duchowej-miłości.

Ponieważ Kryszna związany jest z Jego różnymi Duchowymi statusami, ma On wiele form. Dlatego kiedy mówimy o Krysznie, mamy na myśli Jego najbardziej intymną Duchową osobowość. To tworzy ekskluzywność. Z tego to powodu, nasz opis Radha-Kryszna różni się od określeń Kryszny przez inne religie.

Filozofia Duchowej-miłości jest wieczną prawdą, droga świadomości-duchowej-miłości jest wieczną religią, a błogość Radha-Kryszny jest rzeczywistą substancją, której dusza nasza poszukuje od nieskończoności.

"Golokdhamni nji-dham-taley cha tasya..." Brahm Sanhita opisuje stopnie ważności Duchowych siedzib i mówi, że wszystkie one uzależnione są od Golok. Najważniejszy natomiast jest Duchowy Vrindaban istniejący niezależnie we własnej glorii. Jego błogość objawiona jest przez świadomość-duchowej-miłości.