Spotkania

Zapraszamy do świątyni na spotkania z graniem i śpiewaniem KRISHNA BHAJAN. Są to utwory śpiewane przez Shree Kripalu Ji Maharaj lub w Jego obecności, które opiewają piękno i urok Shree Krishna i Jego Ukochanej Shree Radhy. Śpiew i medytacja zbliżają nas do naszych wielbionych Radha Krishna.
Spotkania odbywają się w soboty (godz. 16.00 - do 18.00)