3 lipca 20

Trwają prace wewnątrz budynku (biały montaż, montowanie framug na drzwi) oraz w ogrodzie. Coraz wiekszy teren jest już zagospodarowany.

Galeria