14 września 20

Dzisiaj została zamontowana platforma dla inwalidów. Prace przebiegły sprawnie.

Galeria