Aktualności i Inspiracje

Oświecenie

Oświecenie nazywane Gyan-Yog jest wynikiem całkowitego oddania się jednej absolutnej energii (non-dualistic devotion). Znaczy to, że devotee akceptuje tylko absolutną, bezosobową formę Duchowej Energii. Sam stara sie oczyścić swoje serce i pozbyć wszelkich przywiązań do tego świata. W dzisiejszym wieku, Kali Yug, jest to bardzo trudne, a praktycznie prawie niemożliwe zadanie (pamiętaj, każda emocja reprezentuje przywiązanie). Po wielu egzystencja tego typu medytacji (całkowitego oddania się), dusza łączy się z absolutem.

Słowo Bhakti

Słowo Bhakti - miłosne poświęcenie pochodzi z Sanskrit; bhaj – kochać, dzielić. Charakteryzuje się ono intensywnym, emocjonalnym i miłosnym przywiązaniem devotee (oddanego) do osobowej formy Boga.
Encyclopedia Britannica.

Strony