Fizyczna energia - Maya

Zwracając się do tych, którzy zainteresowani są Bhakti i poszukuja Boga w Osobowej Formie chciałbym napisać troszke na temat fizycznej energii Maya, energii, w której egzystujemy.
Otaczający nas świat jest manifestacją Materialnej Energii zwanej "maya". Maya jest energią "atrakcji" (przyciągania) ukazującą się w wielu sytuacjach. Czasami ukazuje się jako miłość, czasami jako piękno. Obydwie te sytuacje stwarzają pożądanie w ludzkim umyśle. To, co my w świecie fizycznym nazywamy "miłość", jest po prostu (jako jednen z przykładów) objawieniem mayi w formie atrakcji do przeciwnej płci. Początkowo dwie osoby czują ku sobie pewien pociąg. Wynikiem jest natychmiastowe pożądanie przeżywania wspólnej przyjemności. Pożądanie wzmacnia się powodując mocne przywiązanie do partnera. To nazywamy miłością. W podobny sposób oczy nasze przyciągane są przez piękny widok natury, czy też śliczny kwiat. Czujemy podobna "atrakcję" w formie zachwycenia i to nazywamy "pięknem". Mimo, że poziom atrakcji w obu sytuacjach jest identyczny, przyjemność otrzymana dzięki tym sytuacjom, zależy głównie od intensywności pożądania. I to jest powodem, że ogromna przyjemność otrzymywana jest dzięki zrealizowaniu mocnych pożądań, mniejsza przyjemność otrzymywana jest przy realizacji mniejszych pożądań, gdzie przy odczuciu urazy, nie otrzymujemy żadnej przyjemności.
Pole atrakcji mayi jest bardzo szerokie, jej efekt, bardzo subtelny i jednocześnie dominujący, czarujący i fascynujący ludzki umysł. Na tyle fascynujący, że jest w stanie wprowadzić w błąd i zwieść nawet tych, których transcendentalne energie są bardzo wysoko wybudowane, skutecznie ich przekonując, że te subtelne formy „atrakcji” mayi są Duchowe.

Przywiazanie do negatywnej osoby, buduje w osobie negatywizm i daje negatywną przyszłość. Przywiązanie do dobrej osoby i stając sie podobnym do niej, zabezpiecza w przyszłości dobra karmę. Przywiązanie do Duchowej energi, daje Duchową przyszłość.